Uzmanlığın Ölçütü Nedir?

Ulas Can Cengiz   ·   Tue Nov 20, 2018   ·   1-minute read

Uzmanlık; kaç kitap okuduğun veya yazdığınla ölçülmez.

Kaç kişinin senin ağzının içine baktığıyla ölçülmez.

Alanında ne kadar çok zaman harcadığınla da ölçülmez.

Uzmanlık; söz konusu alanda kaç tane kaliteli sorunla karşılaştığın, bu sorunlarla ne kadar derinlikli uğraştığın ve çözümlerine ne kadar zor ulaştığınla ölçülür.

Çözümüne kolay ulaşılan sorunlar, kimseyi uzman yapmaz.